Jak utworzyć bazę danych MySQL?

Należy zalogować się do panelu zarządzania serwer Direct Admin http://www.hofiweb.pl:2222 , sekcja Bazy Danych zakładka Utwórz nową bazę, dalej wypełnij formularz, nazwa bazy danych, nazwa użytkownika, hasło.