Jak używać zdalnej bazy danych MySQL?

Aby używać naszego serwera MySQL zdalnie należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem Direct Admin, sekcja Zarządzanie MySQL, Dostęp zdalny podać ip serwera, który ma korzystać z serwera bazy danych. Dostęp dla zdalnych IP udzielany jest w ciągu 1h od dodania adresu do listy.