Jak zabezpieczyć stronę / katalogi hasłem ?

Aby zabezpieczyć stronę katalog na serwerze za pomocą hasła, należy zalogować się w panelu Direct Admin, przejść do sekcji ?Twój serwer? nacisnąć przycisk ?Katalogi zabezpieczone hasłem? postępować zgodnie z podpowiedziami kreatora.