Zadania wykonywane cyklicznie ?

Niektóre skrypty aplikacji web wymagają aby wykonywać je co pewien okres czasu. W panelu zarządzania Direct Admin w zakładce zaawansowane, zakładka Zadania CRON jest narzędzie, które pomoże nam zautomatyzować ten proces. W zakładce Zadania CRON klikamy dodaj nowe zadanie, wypełniamy formularz pierwsza część formularza wskazuje co ile dany skrypt ma zostać wykonany przez serwer, może być to np. co godzinę, co 5 minut, itp. w części ?Zadanie? należy wpisać ścieżkę do pliku ze skryptem, który ma być wykonany w określonym wcześniej czasie.