Jak założyć skrzynkę Email.

Aby założyć skrzynkę email należy zalogować się do panelu serwera http://hofiweb.pl:2222

 

Należy wejść w zakładkę Poczta E-mail -> Konta E-mail -> przycisk utwórz konto E-mail lub Dodaj konto e-mail.

Następnie w formularzu należy wpisać nazwę użytkownika (np. Biuro twój nowy adres e-mail będzie miał nazwę biuro @ towja nazwa domeny.)

Należy wpisac dwukrotnie hasło. Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk utwórz.