Zarządzanie bazą danych ?

Panel zarządzania Direct Admin sekcja Bazy danych zakładka zarządzanie MySQL. Dzięki tej zakładce możemy: utworzyć bazę danych, zarządzanie phpMyAdmin, dostęp zdalny, naprawić, optymalizować.